ข้อมูลฉบับย่อสำหรับภาคธุรกิจ/ Guide for Thai Business on New Royal Ordinance


พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวพ.ศ.2560 (23 มิถุนายน 2560) หมายความว่าอย่างไร? สามารถอ่านรายระเอียดเพิ่มเติ่มได้ในข้อมูลโดยย่อสำหรับภาคธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลตามด้านล่าง

1) พรก.การบริการจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่คืออะไร กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่?

2 )ควรจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะนายจ้าง?

3) นายจ้างสามารถยื่นจดทะเบียนลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติประเภทต่างๆได้อย่างไร?

  • แรงงานที่ไม่เอกสาร

  • แรงงานที่มีใบอนุญาตทำงาน แต่เอกสารหมดอายุ

  • แรงงงานที่มีใบอนุญาตทำงานแต่มีการระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเอกสาร

4) เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้นทะเบียนแรงงาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่นี้ หรือมีคำถามข้อสงสัยอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมแรงงาน 1694 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวไทยได้ที่สถาบันอิสรา 02-105-4391 ต่อ 1004

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มภาษาไทยได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มภาษาอังกฤษได้ที่นี่

Confused about what the new Thai Royal Ordinance on foreign migrant workers means? Check out our new guide for businesses, covering:

1) What the new policies mean and when they come into effect

2) What steps employers need to take to register their employees

3) How workers can register based on different categories:

  • Undocumented workers

  • Workers with expired work permits

  • Workers with incorrect information on their work permit or pink card

4)Documents and application forms needed to complete registration

If you have any questions about this new regulation, you can contact the Thai Government Department of Employment hotline (1694) or call Issara’s Thai and English-speaking team at +66-2-105-4391 #1004.

Download the full guide in English.

Download the full guide in Thai.

#royalordinance #law #thailand

Featured Posts